RMC voor beginners

2 lesdagen  (online)

De jongere centraal. Dat is het uitgangspunt bij de cursus RMC voor beginners.  
De eerste dag van deze cursus gaat vooral over het speelveld rondom de jongere. Wat zijn de wettelijke kaders? Is er gemeentelijke beleid rondom jongeren en welke rol heb jij als RMC-er daarin? Ken je de regionale plannen voor aanpak VSV en hoe kun je daarin samenwerken met participatie, zorg en WMO?

 

In de tweede lesdag wordt getraind op het coachen van de jongere met als doel dat hij/zij de regie op zijn leven (terug)neemt, houdt en deze normaliseert. Hoe help jij als coach de jongere zichzelf te helpen?

 

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 

Eerste lesdag

Vanuit een specifieke casus van een jongere, die dreigt uit te vallen van school of school/werk, wordt het werkveld besproken:

 • Waarmee zou RMC kunnen helpen
 • Wie heeft welke rol en functie
 • Wat is het wettelijke kader? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeente op het gebied van RMC, maar ook de Participatiewet, WMO en wat mag er verwacht worden van het onderwijs
 • Hoe luiden de gemeentelijke beleidsregels en de regionale aanpak vsv en jikp
 • Arbeidsmarkt
 • Rol bij preventie

Tweede lesdag

De docent van de tweede lesdag is Erick Wijsman. Hij gaat in op doelgericht coachen van een jongere, zodat hij de regie krijgt en houdt op het effect van zijn handelswijze.  Hierbij staat aansluiting bij de jongere centraal.

 • Coaching en contractering
 • Essentie van coaching bij jongeren
 • Wat vraagt coaching van de RMC’er
 • Gespreksmethoden en technieken van een coach
 • Oefenen met gesprekstechnieken

 

Drs. Erick Wijsman, studeerde onderwijskunde en veranderingskunde. Hij is trainer en coach met ruime ervaring in het geven van trainingen op het gebied van methodisch handelen en interventievaardigheden, trainers- en coachingsvaardigheden. STir gecertificeerd.

Erick Wijsman heeft vooral ervaring in het trainen van professionals in het onderwijs en in de Jeugd- en welzijnszorg.

Hij is gewend om trainingen online te verzorgen en krijgt hier positieve reacties op.

 

Een korte maar vooral praktische cursus, die de basis vormt voor een professionele uitvoering van je werkzaamheden als RMC-er.

 

Uitvoering

Online.

 

Prijs

€ 475,- per persoon.

 

Aantal dagdelen/uren

2 dagen (ochtend/middag)

 

Data

15 en 22 juni 2021 beide lesdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Locatie

Online uitvoering

 

Incompany

Deze cursus kan ook incompany worden uitgevoerd.

 

InfanSius

mr. Carolien de Bruin

Calandostraat 5

5245 AG Rosmalen

 

Tel.: 06 - 22 30 32 47

E-mail: info@infansius.nl