InfanSius: Referenties

Hieronder vindt u een overzicht van mijn lopende en afgeronde opdrachten:

 

Lopende opdrachten

Ingrado: Juridisch adviseur voor landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten

 

Bestuursacademie Nederland: Ontwikkelen en doceren van diverse opleidingen op het  gebied van leerplicht en RMC

 

SV-land: Ontwikkelen en doceren van een training Jeugdwet en Algemene wet bestuursrecht

 

SSR: Ontwikkelen en verzorgen van de cursus Leerplcihtzitting en combi behandeling voor medewerkers van de rechterlijke macht

 

Stichting Politie Vormingscentrum: Ontwikkelen en doceren van modules binnen de permanente her- en bijscholing Boa Domein Onderwijs en opleidingen op het gebied van Leerplicht en RMC

 

Gooi en Vechtstreek: Voorzitter klachtencommissie RBL Gooi en Vechtstreek

 

Gemeente Tilburg: interim leerplichtambtenaar

 

Afgeronde opdrachten

VNG:  Uitwerken van item thuiszitters in de Handreiking Passend onderwijs en Zorg voor Jeugd

 

Venlo: Ontwikkeling van een praktisch plan van aanpak VSV

 

Almere: Werkbijeenkomst invulling artikel 5 onder c Leerplichtwet

 

Aruba: Opleiden van medewerkers leerplicht van Aruba, Caraïbisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van leerplicht en onderwijswetgeving

 

Stimulansz: Actualiseren van het hoofdstuk Onderwijs van de Grote Almanak 2016

 

SDU: Redactielid van het product School management Totaal

 

Workshops: Diverse workshops op het gebied van invoering last onder dwangsom, actualiteiten op het gebied van leerplicht, RMC, Jeugdwet, Onderwijswetgeving, Algemene wet bestuursrecht voor diverse gemeenten en regio’s

 

Gemeente Dronten: Interim coördinator leerplicht en RMC

InfanSius

mr. Carolien de Bruin

Calandostraat 5

5245 AG Rosmalen

 

Tel.: 06 - 22 30 32 47

E-mail: info@infansius.nl