Privacy & Sociaal domein (online cursus)

(1 dagdeel -3 ½ uur)

Privacy en het vastleggen en het delen van persoonsgegevens is een dagelijks onderwerp.

 

Vooral binnen het sociaal domein waar een nauwe samenwerking met ketenpartners (vaak zelfs directe collega’s binnen de gemeente) onontkoombaar is om jongeren op de juiste wijze te kunnen ondersteunen, is het van belang dat persoonsgegevens gedeeld mogen worden.

 

Maar welke gegevens mag je verwerken op grond van de Participatiewet, Jeugdwet, WMO en de schuldhulpverlening?

En hoe doe je dat zonder daarbij in strijd te zijn met de AVG?

 

De volgende onderwerpen en wetten komen hierbij aan de orde:

 

 ▪ Welke gegevens mogen op basis van de AVG en specifieke privacyregelgeving worden verwerkt vanuit:

  •  Participatiewet
  •  Jeugdwet
  •  WMO
  •  Wet op Schuldhulpverlening

 

▪ Welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt en met wie gedeeld?

  • Wat geeft de AVG voor basis om persoonsgegevens te delen
  • Wat zeggen de afzonderlijke wetgevingen over het delen van persoonsgegevens
  • Wat zijn de gevolgen van het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

 

Uitvoering

Online.

 

Prijs

€ 175,- per persoon

 

Aantal dagdelen/uren

1 dagdeel / 3 ½  uur

 

Data

18 mei 2021 van 9.00 tot 12.30 uur.

 

Incompany

Deze training kan ook incompany worden uitgevoerd.

 

InfanSius

mr. Carolien de Bruin

Calandostraat 5

5245 AG Rosmalen

 

Tel.: 06 - 22 30 32 47

E-mail: info@infansius.nl