InfanSius: Juridisch advies waar het kind centraal staat

Wie ben ik?

Ik ben mr. Carolien de Bruin. De afgelopen 10 jaar zet ik mij in om het recht van iedere jongere op onderwijs, opvoeding en goede zorg voor zoveel mogelijk jongeren te waarborgen. Nadat ik me jarenlang praktisch had ingezet voor jongeren binnen de jeugdhulpverlening en bij de Raad voor de Kinderbescherming, heb ik besloten om me te richten op de juridische kant van deze rechten en in 2011 Infansius opgericht. Daarbij houd mij ook bezig met het opleiden van medewerkers op het gebied van leerplicht en RMC, sociale wijkteams, rechters en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 

Waar ben ik goed in?

Ik ben een specialist in diverse wetgevingen waar kinderen mee te maken krijgen:

• Leerplichtwet

• RMC-wetgeving

• Onderwijswetgeving

• De algemene wet bestuursrecht

• Jeugdwet

• Participatiewet

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• En diverse aanverwante wetgevingen

 

Mijn uitgebreide kennis van de praktijk, draagt eraan bij dat ik breed inzetbaar ben op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door op alle niveaus werkzaam te zijn, is de vertaling van beleid naar praktijk en andersom, een natuurlijk en waardevol proces voor mij geworden.

 

Wat kan ik voor u doen?

Met InfanSius voorzie ik organisaties en instanties van een juiste uitleg van de geldende wetten en jurisprudentie. Ik adviseer op dit gebied en maak daarbij een vertaling naar de praktijk. Ook bied ik met InfanSius trainingen en workshops aan waarbij veel aandacht wordt besteed aan de wetskennis en de praktische  vertaling daarvan, om professionals beter in staat te stellen om de rechten van het kind te borgen.

 

Hoe beoordelen klanten mij?

In mijn werk als adviseur en trainer/docent, kenmerken klanten mij als een resultaatgericht persoon met goed ontwikkelde analytische vaardigheden. Ook karakteriseren zij mij als, initiatiefrijk, gedreven en enthousiast. Ik ben goed in staat om een effectieve samenwerkingsrelatie op te bouwen en focus me op het samen bereiken van een zo goed mogelijk resultaat.

InfanSius

mr. Carolien de Bruin

Calandostraat 5

5245 AG Rosmalen

 

Tel.: 06 - 22 30 32 47

E-mail: info@infansius.nl